Trụ sở liên cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường Số 83, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Giải pháp quản lý

Chất thải nguy hại có tính chất nguy hiểm, nếu quản lý không tốt sẽ gây nên những tác hại khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường...

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản VEA